Projecten

Projecten

In de loop der jaren heeft Ermers Grondverzet veel ervaring opgedaan bij uiteenlopende projecten, van het bouwrijp maken van (woning)bouwprojecten tot de aanleg van golfbanen en de grote snelwegen. 

Momenteel zijn wij bezig met:

  • Herinrichting Kempenbaan Veldhoven
  • Bouwrijp maken Pelgrimshoeve fase 4 en 5 Nuland
  • Bouwrijp maken Geerpark fase 3b te Vlijmen
  • Dijkverbetering Lüttingen-Wardt 
  • Herinrichting N270 Deurne
  • Onderdoorgang A2-N2
  • Bouwrijpmaken Elzenhagen Amsterdam

Aan het werk