Projecten

Projecten

In de loop der jaren heeft Ermers Grondverzet veel ervaring opgedaan bij uiteenlopende projecten, van het bouwrijp maken van (woning)bouwprojecten tot de aanleg van golfbanen en de grote snelwegen. 

Momenteel zijn wij bezig met:

  • Koningsoord Berkel Enschot Bouwrijp maken;
  • Heeze Herinrichting De Kleine Dommel;
  • De Herven/Carolus Bouwrijp maken;
  • Bouwrijp Waterslingers Geerpark Vlijmen
  • Bouwrijp + sloten Woenderskamp Nijmegen
  • Taludbekleding watergang De Stelt Nijmegen

Aan het werk