Samen zorgen voor minder CO2

Samen zorgen voor minder CO2

De uitstoot van CO₂ heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Ermers Grondverzet zet zich actief in om de uitstoot van CO₂ zowel binnen het bedrijf als bij haar klanten te verminderen. 

Beleid

Ermers Grondverzet zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden en de aanschaf van brandstofbesparende machines, om zodoende ook voor onze klanten de uitstoot van CO₂ te beperken. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden conform de richtlijnen als vermeld op www.skao.nl 

Doelen

De doelstelling voor de komende drie jaar zijn als volgt:

Om de totale CO2-uitstoot te beperken, wil Ermers Grondverzet tot 2022, ten aanzien van 2016, een relatieve reductie hebben behaald van tien procent in de uitstoot door brandstof van het wagen- en machinepark (scope 1). Ook het personeel zal hier een rol in kunnen spelen door machines niet onnodig te laten draaien. Scope 2 electriciteit heeft verder weinig invloed op de totale uitstoot van het bedrijf, dit bedraagt maar 1%. 

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat:
  • Inzicht heeft in haar energieverbruik;
  • beschikt over kwantitatieve CO2 -reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie;
  • intern en extern communiceert over haar CO2 -footprint en reductiedoelstelling(-en);
  • actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

Aan het werk