Samen zorgen voor minder CO2

Samen zorgen voor minder CO2

De uitstoot van CO₂ heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Ermers Grondverzet zet zich actief in om de uitstoot van CO₂ zowel binnen het bedrijf als bij haar klanten te verminderen. 

Beleid

Ermers Grondverzet zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden en de aanschaf van brandstofbesparende machines, om zodoende ook voor onze klanten de uitstoot van CO₂ te beperken. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden conform de richtlijnen als vermeld op www.skao.nl 

Doelen

Ermers Grondverzet heeft zich in juni 2014 laten certificeren voor de CO₂- prestatieladder. De CO₂ footprint bepalen we al ruim een jaar en over 2013 is de rapportage reeds opgesteld. Om de totale CO₂-uitstoot over 3 jaar te beperken, wil Ermers Grondverzet in de komende jaren een reductie hebben behaald van vijf procent in de uitstoot door brandstoffen van het wagen- en machinepark (scope 1).

 

Daarnaast willen we een daling van zes procent bereiken in de uitstoot door elektriciteit (scope 2). We bekijken of de aanschaf van zonnepanelen voldoende beperking brengt voor wat betreft de geleverde elektriciteit.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat:
  • Inzicht heeft in haar energieverbruik;
  • beschikt over kwantitatieve CO2 -reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie;
  • intern en extern communiceert over haar CO2 -footprint en reductiedoelstelling(-en);
  • actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

Aan het werk